Wystawy / Shows
  OGRANICZENIA wprowadzone w związku z pandemią:
- na terenie wystawy obowiązuje zachowanie dystansu
- wstęp na teren wystawy wyłącznie dla wystawców - 1 zgłoszony pies = 1 osoba, 2 lub więcej psów = 2 osoby
- wystawa odbędzie się bez udziału osób zwiedzających

RESTRICTIONS regarding COVID-19 pandemic:
- the social distance is obligatory at the show venue
- only exhibitors are allowed to enter the show venue - 1 entered dog = 1 person, 2 entered dogs = 2 persons entering the show venue
- no visitors or spectators are allowed at the show venue


Plan sędziowania (PDF)       

Wykaz wystawców (PDF)
 
Wystawa - Show
  26. Klubowa Wystawa Briardów i Beauceronów
26. Briards and Beaucerons Club Show

Miasto - City, Date - Date

Kraków-Nowa Huta, 16.10.2021

Miejsce - Place

Come-Come Zone Kraków - ul. Ptaszyckiego 6, 31-979 Kraków

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

7.10.2021

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

Opłaty - wystawcy krajowi
(dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP) - do dnia 7.10.2021
- za pierwszego psa  110 zł
- za każdego następnego  100 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów  50 zł
- konkurencje hodowlane  bezpłatnie
- parking  20 zł

ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment. If the fee is not paid, entry will be canceled.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.


Foreign exhibitors - up to 7.10.2021
- for the first dog  30 EUR
- for every additional dog  25 EUR
- minor puppy, puppy and veteren class  20 EUR
- breeding competitions  free of charge
- Parking  10 EUR
 

Konto bankowe - Bank account

86 1240 6768 1111 0011 0272 6164

Reklamy w katalogu, stoiska handlowe

zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:  wystawy.wieliczka.zkwp@gmail.com


Planowana obsada sędziowska - Judges

Jean-Pierre Lasselin (FR)
     Owczarek francuski - Beauceron
     Owczarek francuski - Briard
 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie.


Aktualizacja / Update: 13.10.2021

Obsługa wystawy: wystawy.net